RCTW-17

ICDAR2017 Competition on Reading Chinese Text in the Wild

F-measure Ranking Table

Date Team Name Team Member Institute F-meausre Precision Recall
2020-03-05 ATL Cangjie OCR Liu Yang, Yang Fan, Guo Shan, Alibaba Turing Lab Alibaba Turing Lab 0.742367 0.786505 0.702919
2018-12-09 bahuangliuhe LYD, WYT PKU 0.721725 0.767894 0.680794
2019-09-12 ad-ocr zhoulinyuan MTDP_seccv 0.715749 0.783537 0.658757
2018-03-03 Argman chen zhaocai Qihoo360 0.703412 0.789883 0.634005
2019-01-10 destiny yl SCUT 0.701715 0.771901 0.643228
2018-07-30 VDIG Liu Yudong,Wang Yongtao PKU 0.692490 0.774504 0.626182
2018-07-26 DiDiMap_VC Maozong Zheng, Pengfei Xu DiDi 0.683793 0.755330 0.624635
2018-11-21 smartdsp Liang et al. XMU 0.683745 0.790801 0.602218
2020-08-03 ATT OCR Xu Huixin, Song Yu, Zhang Fei Northeast Normal University 0.681728 0.742418 0.630210
2018-11-19 USTC-NELSLIP Yixing Zhu, Jun Du USTC 0.675574 0.768235 0.602860
2019-04-19 USTC-NELSLIP Yixing Zhu, Jun Du USTC 0.675574 0.768235 0.602860
2018-03-12 test Xue Chuhui NTU 0.671431 0.782086 0.588208
2020-02-12 See2 LiuImage China Agricultural University 0.667685 0.823711 0.561354
2018-01-11 Just4Fun No[O]ne BUAA 0.667486 0.736364 0.610391
2018-09-24 bone! yanni tencent 0.667005 0.759441 0.594629
Baseline[1] Mclab Minghui Liao HUST 0.527837 0.760318 0.404385